Nyheder fra Spentrup

12 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Spentrup og omegn

Job tilbydes:
LOBPA søger en dedikeret og dygtig hjælper/aflaster med evt. pædagogisk baggrund - Randers
Familien har en aflaster, som har været i hjemmet de sidste 6 år. Men hun kan ikke dække alle timerne, og derfor søger vi en makker til hende. Vi har brug for en dedikeret og dygtig hjælper/aflaster til en 8 årig dreng, som bor sammen med sin familie nord for Randers i Spentrup. Familien har brug for aflastning, når forældrene skal til arrangementer med de øvrige børn i familien, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at deres søn deltager. Familien kan også have brug for aflastning, når der skal laves praktiske ting i hjemmet, samvær med øvrige søskende eller har brug for at slappe af. De fleste aflastningstimer vil forældrene være hjemme. Den 8 årige dreng er ikke alderssvarende, nonverbal kommunikation, kan gå, nysgerrig på livet. Lider af epilepsi og bliver hjemmetrænet. Oplæring vil finde sted i hjemmet. Stillingen er på ca. 8 timer ugentlig. Timerne placeres på eftermiddage/aften, varighed 3-4 timer af gangen, resten placeres i weekenden/ferie. Vi forventer at du: brænder for at aflaste og støtte familien med særlig behov har gode samarbejdsevner er ansvarsbevidst er mødestabil og fleksibel respekt for familiens hjem og deres normer Vores mål med aflastning i hjemmet er at skabe tryghed og kontinuitet for familien. Vi tilbyder at du bliver en del af et team som yder aflastning og pleje til familier med et familie medlem med særlig behov. Du får mulighed for at udvikle din faglighed, ved tilbud om teammøder, oplæg og faglig sparring. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst for LOBPA. Samtalerne vil blive afholdt løbende. Tiltrædelse er snarest muligt. Har du spørgsmål til stillingen så kontakt venligst Susanne Loft slo@lobpa.dk eller 30737419
LOBPA
Indrykket 13. september på JobNet
Job tilbydes:
To pædagoger til Børnehuset Spentrup - Dagtilbud Nordvest
Pædagog - Børnehuset SpentrupDagtilbud Nordvest søger 1. november eller hurtigst muligt derefter to pædagoger til Børnehuset Spentrup på hver 35 timer ugentligt.Børnehuset Spentrup er en integreret institution med 19 vuggestuebørn og 73 børnehavebørn. Og så er vi en del af Dagtilbud Nordvest i Randers Kommune.Vi søger to nye kolleger med stærke faglige kompetencerVi lægger vægt på, at ressourcesyn, relationsdannelse, en anerkendende tilgang og inkluderende børnefællesskaber er de bærende værdier for den pædagogiske praksis i institutionen.Den overordnede vision for Dagtilbud Nordvest er at sikre børns trivsel, udvikling og læring.Med udgangspunkt i de seks læreplaner arbejder vi fokuseret med at initiere læring og udvikling for de 0-6 årige børn i dagtilbuddet, og vi forventer, at vores nye kollega er med til at kvalificere dette arbejde.Som medarbejder hos os får du mulighed for at være med til at skabe et solidt fundament, hvor børnene kan udvikle sig, og hvor trivsel og omsorg er i højsæde.Du skal som pædagog i Børnehuset Spentrup derfor kunne balancere mellem dét at indgå i en allerede kendt pædagogiske praksis, men samtidig have lyst til naturligt at bidrage med nye og spændende vinkler i forhold til kerneopgaven.Endvidere forventes det, at dukan tilrettelægge, gennemføre og evaluere det pædagogiske arbejde med afsæt i systematik og målrettethed og i forhold til gældende lovgivningformår at arbejde vidensbaseret med kerneopgaven, børnenes trivsel, læring, udviklingmedvirker til at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer, så alle børn føler sig som betydningsfulde deltagere i børnefællesskabetkan omsætte viden i praksis - herunder reflektere over egen og fælles praksis og dernæst omsætte refleksionen til ny kvalitativ handlinghar evnen til at etablere alsidige læringsmiljøer indenfor sprogudvikling, motorik, kulturformidling, kreativitet og det naturfaglige områdekan kommunikere og samarbejde med professionelle og forældre om kerneopgavenkan indgå i og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdspartnerekan agere i en politisk styret organisation og favne kompleksitet og dannelseer mødestabil og loyalHar ovennævnte vakt din interesse, så tjek eventuelt vores hjemmeside.Yderligere oplysningerHar du spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til pædagogisk leder Jannie Birkeskov på 24 91 40 65 eller dagtilbudsleder Claus Bossow via mail til claus.bossow@randers.dk.AnsættelsesforholdLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst samt reglerne om ny løndannelse.Alle uanset køn, etnisk baggrund med videre opfordres til at søge.Ansøgningen sendes elektronisk via linket på jobopslaget på www.randers.dk.AnsøgningsfristBEMÆRK KORT ANSØGNINGSFRIST. Ansøgningsfristen er søndag den 26. september kl. 23.59.Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d en28. september fra kl. 12.30.
Randers Kommune
Indrykket 16. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk