Nyheder fra Spentrup

12 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Spentrup og omegn

Job tilbydes:
Kirkesanger og/eller kirkemusikalsk medarbejder i Spentrup, Gassum og Asferg pastorat
Menighedsrådet i Spentrup søger en kirkemusikalsk medarbejder til kirkerne i pastoratet: Spentrup, Gassum og Asferg. Stillingen er på 24 timer ugentlig. Arbejdstiden er fleksibel, med forskellige mødetidspunkter inden for en aftalt rammetid. Den primære opgave vil bestå i at være kirkesanger ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Derudover har vi ønske om, at medarbejderen vil være en aktiv kirkemusikalsk del af kirkernes og sognenes liv. Eksempler kunne være: sognearrangementer, babysalmesang, konfirmander, kor og plejehjem. Menighedsrådene ønsker desuden at styrke og udbygge samarbejdet med børnehaver/dagpleje og skoler. Du vil møde et velfungerende samarbejde mellem de øvrige faggrupper og vil desuden opleve et godt samarbejdende menighedsråd. Vi forventer, at du har en god stemme og musikalitet, er fleksibel, imødekommende, har et godt humør og lyst til samarbejde. Vi anerkender, at antallet af ansøgere, der dækker så bredt som vi ønsker, måske ikke er stort. Derfor ønsker vi også ansøgere som er traditionel kirkesanger – stillingen vil så være på reduceret timetal. Vi er et pastorat med tre sogne, Spentrup, Gassum og Asferg. Ansættelsen sker af Spentrup menighedsråd, men der er tjenestepligt ved alle tre kirker/sogne. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til kontaktperson Sonja Augusta Meng i Spentrup menighedsråd på: 8155fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist: den 24. oktober 2022. Ansættelsessamtaler/prøvesang forventes at finde sted i uge 45. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner) OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner) pr. år. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (24/37)
Spentrup kirke
Indrykket 4. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Marketing og content Ørn
Randers Volieren søgen en Blæksprutte inden for Marketing.   Virksomheden:   Randers Volieren er en webshop med tilbehør til dyr. Vi driver i dag 2 webshops og arbejder på at udvikle 2 mere inden for samme område. Vi arbejder primær med tilbehør til fugle høns og gnavere.   Dine kompetencer. Vores samarbejde. Sammen skaber vi resultaterne. For at have succes i rollen skal du have et stort drive. Derudover er det vigtigt, at du også er servicemindet, og kan sætte dig ind i både Virksomheden og kundernes behov. Du er nysgerrig og har lyst til at lære nyt. Med din store energi trives du med at arbejde selvstændigt for at nå dine mål, samtidig med at du indgår i et team, der vil fremad og udfordre status quo. Desuden forventer vi, at du: Har gerne 2-3 års erfaring som event-/marketing koordinator eller tilsvarende, herunder også som studiejob Er struktureret og kan håndtere mange bolde i luften (og gribe dem) Er kreativ og god til at Filme og redigere shorts til Facebook Kender forskellen på at skrive til tryk og web Er dygtig til og interesseret i udviklingen inden for Facebook, Instagram og online marketing Uddannelse er ikke et krav. Bare du er klar på at lære nyt. Forståelse for dyr og gerne erfaring med hold af dyr. Arbejdet består meget af udvikling af content til webshopsene. Samt i sammenspil med vores markedsføringsbureau at nå vores mål for salg. Vi arbejder i WP så har du arbejdet i WP tidligere så er det klart en fordel.   Stillingen 25-37 timer Timeantallet er ikke afgørende for os. Bare kemien og gnisten til i fællesskab at nå nye mål.
JP Handel
Indrykket 5. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Gravermedhjælper med kirketjenerafløsning ved Spentrup Kirke
Stillingen som gravermedhjælper ønskes besat den 3. januar 2023.   Arbejdet består i vedligeholdelse af kirkegården og arealer omkring præstegård og sognegård, hækklipning, grandækning m.m. ligesom vedligehold/rengøring af kirke og sognegård indgår, alt sammen i samarbejde med graveren.   Der vil desuden være afløsning af kirketjener i kirken ved kirkelige handlinger under graverens ferie og fridage.   Ansættelsen sker ved Spentrup Kirke af Spentrup menighedsråd, men der er pligt til at gøre tjeneste ved de andre kirker i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med kirkerne i Gassum og Asferg.   Vi forventer at ansætte en positiv person, der er ansvarsbevidst, fleksibel og samarbejdsvillig.   Interesserede kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til graver Jette Haldrup tlf. 51987495 eller kirkeværge Aksel Muurmann Henriksen tlf. 23433129   Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) og omfatter 1352 timer på årsbasis – gennemsnitlig 26 timer/ugl. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.    Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land uden gartnerisk uddannelse: kr. 261.907,71 (trin 1)  kr. 269.220,41 (trin 2)   med gartnerisk uddannelse kr. 300.704,27 (trin 1)  kr. 309.707,92 (trin 2)  Der sker aflønning på timeløn.  Ansøgningsfrist: onsdag den 26. oktober 2022 Ansøgningen med relevante bilag sendes til: kontaktperson Sonja Augusta Meng 8155fortrolig@sogn.dk eller lægges i graverens postkasse, Stationsvej 45, 8981 Spentrup
Spentrup kirke
Indrykket 4. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk