Beboerne inddrages i hverdagen

Foto: Randers Kommune.
dato

På Kristrupcentret, et ældrecentrum i Randers Kommune, er beboernes selvbestemmelse en høj prioritet. Dette kommer til udtryk gennem de månedlige beboermøder, hvor beboerne har mulighed for at påvirke deres hverdag.

Møderne, der varer omkring 45 minutter, er en platform, hvor beboerne kan diskutere og planlægge kommende aktiviteter, udflugter og fester, samt foreslå forbedringer til centrets drift.

Centerleder Pia Villadsen og social- og sundhedshjælper Michelle Wormstrup Dolmer understreger, at disse møder er vigtige for både beboere og medarbejdere. Beboerne får mulighed for at udtrykke deres ønsker og behov, mens medarbejderne får indsigt i, hvad der er vigtigt for beboerne.

Udover beboermøderne opfordres beboerne også til at give løbende feedback til personalet. Dette bidrager til en åben dialog og sikrer, at alle beboere bliver hørt. Selvom ikke alle forslag kan implementeres, er det vigtigt for personalet at forklare, hvorfor nogle ting er, som de er.

Kristrupcentret er et eksempel på, hvordan ældrecentre kan prioritere beboernes selvbestemmelse og skabe en hverdag, der tager udgangspunkt i beboernes egne ønsker og behov.


https://www.randers.dk/nyheder/beboerne-inddrages-i-hverdagen/
Kilde: Randers Kommune