Høring og borgermøder om CO2-lagring

Foto: Randers Kommune.
dato

Energistyrelsen inviterer til borgermøder om lagring af CO2 i undergrunden

Energistyrelsen har inviteret til en række borgermøder om lagring af CO2 i undergrunden. Baggrunden for møderne er den igangværende høring om den overordnede vurdering af konsekvenserne for miljøet på de steder, der kan være egnet til lagring.

Energistyrelsen har undersøgt og lavet en såkaldt strategisk miljøvurdering (SMV) af otte områder på land og kystnært, hvor der er de rette vilkår for at kunne lagre CO2 i undergrunden. Det drejer sig blandt andet om Gassum-strukturen i den nordlige del af Randers Kommune.

Den strategiske miljøvurdering ser overordnet på den samlede miljømæssige påvirkning af CO2-lagringen i de otte områder, blandt andet ved at undersøge, hvordan naturen, vandmiljøet og menneskers sundhed bliver påvirket. Energistyrelsens undersøgelser har resulteret i en miljørapport, som er i offentlig høring fra 31. maj 2023 – 9. august 2023. Og det er på den baggrund, at styrelsen nu inviterer til en række borgermøder.

Borgermøderne er en mulighed for borgere at blive klogere på vurderingerne, stille spørgsmål og kommentere. Energistyrelsen inviterer til borgermøde på Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro den 19. juni 2023 fra kl. 19-21.00 med særlig fokus på Gassum strukturen.

Hvis man er forhindret, er det også muligt at deltage på et online borgermøde den 19. juni 2023 eller på et af de andre møder rundt omkring i landet.

Fangst og lagring af CO2 i undergrunden anbefales af FN’s klimapanel og Klimarådet som et væsentligt bidrag til at opnå de CO2-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 en køreplan for lagring af CO2, der inkluderer undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund. Det er disse undersøgelser, Energistyrelsen er i gang med, og i den forbindelse, at miljørapporterne er i høring.

Når høringen er afsluttet, vil Energistyrelsen samle de indgåede høringssvar og vurdere, hvorvidt disse giver anledning til at foretage justeringer eller ændringer i de foreslåede miljørapporter.

Herefter vil Energistyrelsen til Klima-, Forsynings og Energiministeren, om et eller flere af de undersøgte områder kan sendes i udbud med henblik på først efterforskning og senere lagring. Det er ministeren, der træffer endelig afgørelse om, hvilke af områderne, der sendes videre i udbud.

Lagring af CO2 i undergrunden kan være en vigtig brik i kampen mod klimaforandringerne, men det er også vigtigt at sikre, at det sker på en måde, der ikke skader miljøet og menneskers sundhed.

Derfor er det vigtigt, at borgerne har mulighed for at blive informeret og give deres input i processen. Energistyrelsens borgermøder er en god mulighed for at lære mere om CO2-lagring og give sin mening til kende.

Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.