Nyt stenrev i Randers Fjord sprudler af liv

Foto: Randers Kommune.
dato

I marts 2023 blev Randers Fjord beriget med fire nye stenrev, skabt af 1400 tons sten. Disse rev er designet til at forbedre levevilkårene for fjordens flora og fauna.

Et halvt år senere er det tydeligt, at livet har taget bolig i disse nye strukturer.

Stenrevene er placeret omkring 500 meter syd for Udbyhøj, og er allerede blevet et hjem for forskellige arter. I maj blev ålegræs plantet på indersiden af revet, hvilket har bidraget til at skabe et rigt og varieret økosystem.

Et af stenrevene er et 'skolerev', placeret ud for lystbådehavnen i Udbyhøj. Dette rev er åbent for offentligheden, og giver alle mulighed for at observere og lære om det marine liv i fjorden.

Projektet er et bevis på, hvordan menneskeskabte strukturer kan bidrage til at forbedre og bevare vores naturlige miljø.

Med tiden forventes det, at stenrevene vil tiltrække endnu flere arter, og bidrage til at øge biodiversiteten i Randers Fjord.


https://www.randers.dk/nyheder/nyt-stenrev-i-randers-fjord-sprudler-af-liv/
Kilde: Randers Kommune